Osakuntalainen Unioni

OSAKUNTALAISET PAREMPAA YLIOPPILASKUNTAA
JA TULEVAISUUTTA RAKENTAMASSA
 
 
 
 
Show More

Osakuntalaiset haluavat pitää HYYssä huolen järjestöpalvelujen jatkuvuudesta. Uskomme, että satsaus järjestöpalveluihin on hyvä investointi, sillä yhteisöllisyys edistää hyvinvointia. Osakuntalaiset ovat myös kiinnostuneita sosiaalipoliittisista asioista, kuten siitä että opiskelija-asunnot pysyvät kohtuuhintaisina ja että perheellisillä opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella. HYY on myös oiva paikka vaikuttaa yliopiston asioihin. Osakuntalaiset pitävät lippua korkealla maksuttoman koulutuksen ja sivistysyliopiston puolesta. Hyvinvointiylioppilaskunnassa kaikilla on mahdollisuus saada hyviä asunto- ja terveyspalveluita, kuulua yhteisöön ja tulla kuulluksi.
 

Show More
 

© 2018 Osakuntalainen Unioni